Published since 1923
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) Web of Science
 • STAFF TRAINING
 • roblems and Directions of Improving the Training of Personnel in the Context of Implementing the Strategy of Innovative Development of Construction Industry
 • UDC 69.007
  Vasily A. PRASLOV, -mail: praslov_vasiliy@inbox.ru
  Inna I. AKULOVA, -mail: akulovaii@yandex.ru
  Tatyana V. SHCHUKINA, -mail: schukina.niki@yandex.ru
  Voronezh State Technical University, ul. 20 letiya Oktyabrya, 84, Voronezh 394006, Russian Federation
  Abstract. Modern problems of the personnel training for the construction industry are considered. The stages and processes of personnel training are indicated, their interrelation with programming of development of a building complex is shown. The main problems formed due to the inconsistency between the requirements of the currently implemented strategy of innovative development and the existing system of personnel training are highlighted, namely: the lack of relevance of existing educational standards and programs, the reduction of the level of necessary engineering training and practical skills of graduates of universities, lack of proper professionalism of skilled workers. The system-wide problems of personnel training include the structural deficit of certain categories of workers; absence of an effective multi-level system of continuous training and retraining of personnel; reduction in the number of students entering educational institutions of construction profile; decrease of interest of enterprises and organizations in retraining of employees; falling interest among graduates of educational institutions for further professional activities in the construction industry, etc. Taking into account the above-mentioned urgent problems, directions and a set of organizational, structural and vocational-educational measures for improving the sectoral training of personnel are identified. As modern forms of training for specialists, modular vocational training programs have been identified, they should be developed on the basis of consideration of sectoral priorities and professional competencies that ensure the solution of innovative tasks of improving the efficiency of construction production.
  Key words: personnel training, innovative development of construction industry, educational standards and programs.
 • REFERENCES
  1. Adamtsevich A. O. Innovative development of Russia's construction industry. Vestnik MGSU, 2015, no. 10, pp. 5-7. (In Russian).
  2. Akulova I. I., Chernyshov Ye. M., Praslov V. I. Prognozirovaniye razvitiya regional'nogo stroitel'nogo kompleksa: teoriya, metodologiya i prikladnyye zadachi [Forecasting the development of the regional construction complex: theory, methodology and applied problems]. Voronezh, VGTU Publ., 2016. 162 p. (In Russian).
  3. Kolmykova M. A., Khristoforova M. A. Modern socio-economic problems of the construction industry, Intellekt. Innovacii. Investicii, 2012, no. 5-1 (22), pp. 23-25. (In Russian).
  4. Krasikova O. V. Development of the construction industry of the region on the basis of an innovative component. Strategiya ustoychivogo razvitiya regionov Rossii, 2014, no. 24, pp. 76-78. (In Russian).
  5. Praslov V. A. On the problems of personnel planning and training of specialists for the capital construction of the region. Aktual'nyye voprosy ekonomiki, menedzhmenta i finansov v sovremennykh usloviyakh [Topical issues of economics, management and finance in modern conditions]. Iss. IV. St-Petersburg, Innovatsionnyy tsentr razvitiya obrazovaniya i nauki Publ., 2017, pp. 57-59. (In Russian).
  6. Semenov V. N., et al. Perspektivy razvitiya regional'nogo zhilishchnogo stroitel'stva na primere Voronezhskoy oblasti [Prospects for the development of regional housing construction on the example of the Voronezh region]. Voronezh, 2011. 139 p. (In Russian).
  7. Akulova I. I. Prognozirovaniye dinamiki i struktury zhilishchnogo stroitel'stva v regione [Forecasting the dynamics and structure of housing construction in the region]. Voronezh, 2007. 132 p. (In Russian).
  8. Prokhorova Yu. S., Karakozova I. V. Unavailability of the construction industry to implement strategic solutions in the field of innovation development. Ekonomika i predprinimatel'stvo, 2016, no. 4-1 (69-1), pp. 747-751. (In Russian).
  9. Orenburova Ye. N., Anokhina D. G. Identification of complex problems of innovative development of the construction industry. Fundamental'nyye osnovy proyektirovaniya i upravleniya zhiznennym tsiklom nedvizhimosti: nadezhnost', effektivnost' i bezopasnost'. Materialy VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Fundamentals of design and management of the life cycle of real estate: reliability, efficiency and safety. Proc. 7th Int. scientific and practical conference]. Moscow, MGSU Publ., 2015, pp. 238-243. (In Russian).
  10. Khozin V. G. The industry development strategy until 2030 is approved. How to ensure its implementation by highly qualified engineers, if their release in Russia is terminated? Stroitel'nyye materialy, 2017, no. 4, pp. 51-54. (In Russian).
  11. Akhmetova I. A., Shigapova D. K. Development of professional training of workers in the construction industry. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya, 2015, no. 1-2, p. 49. (In Russian).
  12. Volovik M. V. Professional training of workers in the field of construction production. Tekhnologiya i organizatsiya stroitel'nogo proizvodstva, 2014, no. 1, p. 33-34. (In Russian).
  13. Akulova I. I., Praslov V. A. To the question of modernization and development of the personnel training system for the construction industry. Nauka i innovatsii v stroitel'stve SIB-2008. Materialy mezhdunarodnogo kongressa [Science and innovations in construction SIB-2008. Proc. of the International congress]. Voronezh, Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering Publ., 2008, pp. 25-31. (In Russian).
  14. Belyayeva G. D., Makarets A. B., Fedorenko G. A. Training of personnel for an innovative economy in the conditions of modernization of the system of higher professional education]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya, 2012, no. 6, pp. 4. (In Russian).
  15. Lukmanova I. G., Adamenko M. B. Formation of innovative scientific and educational-production cluster of the construction industry. Promyshlennoye i grazhdanskoye stroitel'stvo, 2015, no. 7, pp. 52-56. (In Russian).
  16. Pugachov I. N., Yarmolinskiy A. I., Yarmolinskaya N. I., et al. Training in accordance with the real needs of the construction industry. Dal'niy Vostok. Avtomobil'nyye dorogi i bezopasnost' dvizheniya. Mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh trudov [Far East. Roads and traffic safety. Int. collection of scientific works]. Khabarovsk, Pacific State University Publ., 2015, pp. 201-205. (In Russian).
  17. Grinenko S. V. Organizatsionno-upravlencheskoye modelirovaniye nauchno-obrazovatel'noy infrastruktury professional'nogo soobshchestva: ot vzaimodeystviya k sotrudnichestvu i partnerstvu [Organizational and managerial modeling of the scientific and educational infrastructure of the professional community: from interaction to cooperation and partnership]. Taganrog, TTN YUFU Publ., 2009, 48 . (In Russian).
  18. Chernyshov Ye. M., Artamonova O. V., Korotkikh D. N., et al. Educational program of advanced training of specialists of construction industry enterprises "Design, manufacturing and diagnostics of nanomodified high-tech structural and functional composites". Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya, 2016, no. 6-1, pp. 155-156. (In Russian).
  19. Chernyshov Ye. M., Artamonova O. V., Slavcheva G. S. Educational program for the improvement of professional skills of construction industry specialists in the field of nanotechnology in construction: experience in development and implementation. Ustoychivoye razvitiye regiona: arkhitektura, stroitel'stvo, transport. Materialy 4-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Sustainable development of the region: architecture, construction, transport. Proc. the 4th Int. scientific and practical conference]. Tambov, Tambov State Technical University Publ., 2017, p. 538-541. (In Russian).
 • For citation: Praslov V. A., Akulova I. I., Shchukina T. V. roblems and Directions of Improving the Training of Personnel in the Context of Implementing the Strategy of Innovative Development of Construction Industry. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and Civil Engineering], 2018, no. 2, pp. 76-81. (In Russian).


BACK